ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH („Administrator”)

Administratorem Twoich danych osobowych jest: COSMETIC4CAR Dominik Kaczor, Budzisz 73A, 39-200 Dębica, NIP: 872-241-72-97

DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Jeśli zamierzasz zawrzeć z nami umowę, możemy Cię poprosić o podanie nam Twoich danych osobowych.

CEL PRZETWARZANIA:

W zależności od tego, na co się zdecydujesz, może to być:

 • zawarcie i realizacja umowy (kupna, sprzedaży czy świadczenia usług w tym drogą elektroniczną), 
 • zakładanie i zarządzanie Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienie obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługa reklamacji, gdy złożysz taką reklamację; 
 • obsługa zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy); 
 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług; 
 • prowadzenie analiz statystycznych; 
 • marketing bezpośredni;

Możemy także przetwarzać dane w celu badania Twojej satysfakcji z naszych usług. Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH: 

 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), – umowa sprzedaży / świadczenia usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie przed jej zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), – Twoja zgoda (np. zgoda marketingowa) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych (np. poprzez badanie satysfakcji) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). PODANIE DANYCH: Dobrowolne, ale w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy. SKUTEK NIEPODANIA DANYCH: W zależności od celu, w jakim dane są podawane: – brak możliwości dokonania zakupu/sprzedaży, 
 • brak możliwości korzystania z usług oferowanych przez Administratora, 
 • brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach lub ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora.

MOŻLIWOŚCI COFNIĘCIA ZGODY:

W każdej chwili. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody pozostaje zgodne z prawem.

PROFILOWANIE

W ramach naszej działalności możemy automatycznie dopasowywać pewne treści do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego Twoje dane osobowe.

W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Ciebie skutki prawne lub wpływających na Ciebie w podobnie istotny sposób, będziemy je przeprowadzać tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę.

OKRES PRZETWARZANIA

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym: 

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub 
 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową przez strony lub 
 • cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.

TWOJE UPRAWNIENIA

Przysługuje Ci prawo żądania: 

 • dostępu do Twoich danych osobowych, 
 • ich sprostowania, 
 • usunięcia, 
 • ograniczenia przetwarzania, 
 • żądania przeniesienia danych do innego Administratora.

a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania:

 • z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją 
 • wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów,
 • jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Wszystkie uprawnienia dostępne są w naszym sklepie po zalogowaniu się na swoje konto.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE / ODBIORCY DANYCH

Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista kategorii odbiorców Twoich danych: 

 • osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające naszą bieżącą działalność; – dostawca usługi hostingu; 
 • podmiot realizujący dostawę towarów; 
 • dostawcy płatności, banki, instytucje finansowe; 
 • podmiot zapewniający usługi poczty elektronicznej; 
 • organy publiczne 
 • w zakresie, w jakim Administrator jest obowiązany udostępniać dane

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ

Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane podmiotom spoza Unii Europejskiej.

KONTAKT Z ADMINISTRATOREM

Chcesz skorzystać ze swoich uprawnień dotyczących danych osobowych? A może po prostu chcesz zapytać o coś związanego z przetwarzaniem przez nas Twoich danych? Napisz na adres e-mail: c4c@onet.eu

PLIKI COOKIES – CO TO JEST?

Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane na urządzeniu, na którym przeglądane są strony internetowe. Pozwalają one zapamiętać informacje przesyłane pomiędzy stroną WWW a przeglądarką. Dzięki nim możliwe jest zapamiętywanie danych formularzy i ustawień stron, obsługa liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej czy robienie zakupów w sklepach internetowych. Odpowiednio skonfigurowane pliki cookies są bezpieczne i pozwalają na odczyt informacji tylko przez serwer, który je utworzył.

DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES?

Dzięki plikom cookies użytkownik może dostosować przeglądane strony do swoich potrzeb. Cookies umożliwiają odróżnienie osób odwiedzających stronę i wyświetlenie treści przeznaczonych dla konkretnych użytkowników. Dzięki nim do użytkownika trafiają w pełni spersonalizowane treści. Zapamiętywanie informacji przesyłanych w plikach cookies nie jest w żaden sposób związane z gromadzeniem danych osobowych czy zapisywaniem innych poufnych informacji.

Z JAKICH PLIKÓW COOKIES KORZYSTAMY?

W ramach serwisu możliwe jest wykorzystywanie trzech rodzajów cookies. Cookies sesji (cookies tymczasowe) to pliki generowane podczas przeglądania stron serwisu, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki. Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie. Cookies trwałe podczas odwiedzin strony zostają zapisane na urządzeniu, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane. Cookies podmiotów zewnętrznych umożliwiają natomiast optymalizację komunikacji marketingowej, zliczanie ruchu użytkowników na stronie oraz personalizowanie treści (np. reklamowych) pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

W szczególności na tej witrynie zapamiętywane są takie informacje jak: 

 • Czy odwiedzający jest zalogowany w witrynie 
 • Preferencje dotyczące wyglądu witryny i jej działania 
 • Dane potrzebne do statystyk odwiedzin, między innymi o czasie ostatniej wizyty, czy odwiedzający był już wcześniej na tej witrynie, urządzeniu z jakiego się łączy, lokalizacji na podstawie adresu IP, itp. 
 • Dane konieczne do przeprowadzenia transakcji i zakupów 
 • Dane gromadzone przez sieci reklamowe

JAK MODYFIKOWAĆ UPRAWNIENIA PLIKÓW COOKIES?

Mechanizm zapisywania i wysyłania plików cookies zależny jest od konfiguracji przeglądarki zainstalowanej na wykorzystywanym do przeglądania Internetu urządzeniu. Automatyczną obsługę cookies można zablokować w ustawieniach każdej przeglądarki, jednak może to spowodować ograniczenia związane z korzystaniem z danej strony internetowej.